Velkommen

Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

Når Det Er Mere Komplekst End Bare Åndenød

Torsdag, 01 Marts 2018, 08:00 - 17:00

EMNER
KOL og hjertesvigt:
Hvordan skelner vi mellem pulmonel og kardiel dyspnø ?
Hvilke undersøgelser foretages før henvisning til videre udredning ?
Hvornår er det en eksacerbation og hvornår er det en pneumoni ?
Rehabilitering:
Hvad tilbydes patienten i rehabiliteringsforløb i kommunalt- og hospitalsregi ?
Hvordan motiverer jeg patienten til at deltage ?
Hvad er der af evidens indenfor området ?
Det Dobbelte KRAM
Hvad betyder den mentale sundhed, det fysiske helbred og oplevelsen
af trivslen i hverdags- og arbejdslivet ?
NÆRMERE INFORMATION
Får du i slutningen af året sammen med det endelige program.

Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Novartis Healthcare A/S

Sted : KØBENHAVN

Invitation: SAVETHEDATE_2018_DK1709704188_low_finalNP4.pdf

top