Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

HU - Udvidet spriometri v/ Jann Mortensen

Onsdag, 11 April 2018, 17:00 - 19:00

Kontakt :  | +45 51560887

HU undervisning fra Novartis

Udvidet spriometri v/ Jann Mortensen

Efter ønske fra KLS gruppen har vi fået overlæge, klinisk lektor, dr.med.
Jann Mortensen til at undervise i udvidet spirometri. Jann Mortensen er
overlæge ved Rigshospitalet, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og
PET, Diagnostisk Center.
Overlæge Jann Mortensens forskning i lungefysiologi og lungepatofysiologi
har banet vejen for en forbedring af diagnostikken for flere grupper
lungepatienter.
Der bliver i dag brugt flere metoder til diagnosticering af lungesygdomme:
Lungefunktionstest, skintigrafi-scanninger med radioaktive isotoper (SPECT
og PET-scanninger) og CT-scanninger. Disse undersøgelser er
udgangspunktet for Jann Mortensens forskning, som både handler om at
kvalificere eksisterende målinger og forbedre målingerne med nye teknikker.
På det lungenuklearmedicinske område har Jann Mortensen været med til at
modernisere en diagnostisk undersøgelse, hvor man kombinerer skintigrafi og
CT-scanning (SPECT/CT), hvilket har forbedret diagnostikken af patienter
med blodpropper i lungerne. Metoden har også gjort det nemmere at
udvælge, hvilke patienter der skal tilbydes lungevolumen-reducerende
behandlinger, og hvor i lungerne der skal behandles.
Et andet vigtigt forskningsområde for Jann Mortensen er målinger af
slimtransporten i lungerne. Forskning har vist, at både fysioterapi og
medicinske behandlinger kan være med til at forbedre lungernes
slimtransport.

Sted : Schæffergården, Jægersborg Alle, 2820 Gentofte

Invitation: