Velkommen

Begivenhedskalender

Årsvisning
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg


Vi er bekendt med Danske Regioners ”Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale”.
Hvis du skal have tilladelse fra f.eks. din afdelingsleder til at deltage, beder vi dig venligst selv sikre dette.
Hvis du ønsker adgang til den fulde invitation som indeholder tilmeldings information, beder vi dig kontakte din afdelingsledelse, som har denne.

Yngre lungemedicinere arrangement

Fra Fredag, 15 Marts 2024 -  14:00
Til Lørdag, 16 Marts 2024 - 12:30

Kontakt : Pernille Kemp Jørgensen | Email: | Tlf nr: 40434599

Hjertelig velkommen til Efteruddannelse for yngre læger

Chiesi har for første gang fornøjelsen af at invitere læger i hoveduddannelse i lungemedicin samt yngre læger i intro, til efteruddannelse indenfor det lungemedicinske speciale.
Programmet er sammensat i samarbejde med en styregruppe bestående af 3 læger i HU, Nanna Makholm, lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Mads Skøtt, lungemedicinsk afdeling, Slagelse sygehus og Howraman Meteran, lungemedicinsk afdeling, Næstved sygehus.
Styregruppen har valgt emner, som dækker bredt indenfor det lungemedicinske speciale og samtidig bliver belyst fra flere vinkler.
Forventningen er, at denne form for efteruddannelse bliver en årlig begivenhed

Målgruppe: Læger i hoveduddannelse i lungemedicin
og yngre læger i intro

 Svarfrist: Fredag d. 1. marts 2024

Til Sygehusledelsen, Invitation til Efteruddannelse. Invitationen overholder aftale mellem Regionerne og Lægemiddelindustrien pr. 1. december 2018, der betyder, at Sygehusledelsen træffer beslutning om deltagelse, herunder udvælger og godkender hvilke medarbejdere, der kan deltage i dette møde.

PROGRAM - fredag

Moderator: Læge, HU, ph.d. Mads Skøtt, lungemedicinsk afdeling, Slagelse sygehus

14.00–14.15 Velkomst/introduktion til dagene (in-check, middag og morgenmad, ud-check).
v. Chiesi og læge, HU, ph.d. Nanna Makholm, lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital.
Der vil mellem hvert oplæg fra de to foredragsholdere blive 5 minutters strække-ben-pause.
14.15–16.00 Global airways fra næse til alveoler - hvad skal lungelægen være opmærksom på?
Hvorfor har lungelæger og ØNH-læger brug for hinanden.
v. Overlæge, ph.d. Kasper Aanæs, ØNH-kirurgi og audiologi Rigshospitalet & post.doc læge, HU, ph.d. Howraman Meteran, lungemedicinsk afdeling, Næstved sygehus
16.00–16.30 Pause
16.30–18.15 Pleura empyem – thoraxkirurgiske og lungemedicinske betragtninger
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Thomas Decker Christensen, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital og Afdelingslæge, ph.d. Søren Helbo, lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
19.30 Middag

PROGRAM - lørdag

Moderator: Post.doc, læge, HU, ph.d. Howraman Meteran, lungemedicinsk afdeling, Næstved Sygehus

9.00–10.00 Lungekræftsscreening – fra kliniske forsøg til implementering
- Lungekræft er skyld i flest tilfælde af kræftdødsfald i Danmark. Hvert år dør 3750 danskere af lungekræft. Evidensen bag screening.
v. Læge, ph.d. Clinical Associate Professor Zaigham Saghir, Medicinske sygdomme, Herlev-Gentofte Hospital
10.00–10.15 Pause
10.15–12.00 Kaviterende lungeinfiltrater i dansk kontekst - Lungemedicinske & Radiologiske fund og overvejelser
v. Afdelingslæge, ph.d. Andreas Fløe, lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital & overlæge, klinisk lektor, ph.d. Michael Bruun Andersen Røntgen og skanning, Herlev-Gentofte Hospital
12.00-12.30 Evaluering i plenum samt afrunding af dagene
12.30 Tak for denne gang, sandwich to go

Sted : Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Svarfrist: Fredag d. 1. marts 2024

Invitation: Program

top